Związek Kynologiczny

Oddział w Przemyślu

Wystawa Psów Rasowych.

37-700 Przemyśl
ul. Lwowska 7a
tel.fax. 16 678-85-82
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

Związek Kynologiczny 
w Polsce
Oddział
w Przemyślu


Drodzy wystawcy,

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Przemyślu gorąco zaprasza Państwa do wzięcia udziału
w Wystawie Psów Rasowych.

POLE OBOWIĄZKOWE *


Wystawa


Dane hodowcy i właściciela psa.

Dane wystawcy 1.


Dane wystawca 2.


Dane zgłaszanego psa.

 PRZYDOMEK PO NAZWIE   PRZYDOMEK PRZED NAZWĄ 

 PIES / DOG   SUKA / BITCH 

 NIECIĘTE / NOT CUT   CIĘTE / CUT 

 NIECIĘTY / NOT CUT   CIĘTY / CUT 

Uwaga !  Numer rodowodu (PKR) wymagany jest dla wszystkich psów, z wyjątkiem klasy szczeniąt i młodzieży, gdzie dopuszczalna jest adnotacja "w przygotowaniu".

Uwaga ! Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy przesłać listem, faxem kserokopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kserokopię certyfikatu użytkowości wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia bez ww. załączników zostaną umieszczone w klasie otwartej. Please send by fax or e-mail a xerox copy of the diplomas/certificate.

Uwaga ! W katalogu zostaną umieszczone wyłącznie tytuły (Champion, Zwycięzca Klubu, Polski, Europy, Świata; wyszkolenie) potwierdzone kserokopią odpowiedniego dyplomu, przesłanego listem, faxem.


 

UWAGA BARDZO WAŻNE!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone w terminie.
Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy dołączyć kserokopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kserokopię certyfikatu wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Brak dyplomu/certyfikatu spowoduje przesunięcie psa/suki do klasy otwartej.  
Oświadczam, że: znany jest mi
regulamin wystawy i zobowiązuję się do niego zastosować; ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę; mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, zgłaszany pies/suka jest zarejestrowany w oddziale ZKwP. 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w katalogu wystawy i na stronie ZKwP oddział w Przemyślu.

 

PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ E-MAILA
(proszę wpisać tylko jeden adres - na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji psa na wystawę  - Please enter only one address - this address will receive confirmation of registration ).

Problem z wysłaniem pojawia się gdy:
1. system zawirusowany - sprawdzić,
2. przeglądarka nieaktualizowana - zaktualizować,
3. przeglądarka nie obsługuje formularzy - użyć innej przeglądarki,
4. nieaktualny system  - użyć najnowszą wersję systemu

  Odśwież Captcha  
 

 
Joomla Extension: from JoomlaShack