Związek Kynologiczny

Oddział w Przemyślu

Formularz zgłoszeniowy Młody Prezenter

37-700 Przemyśl
ul. Lwowska 7a
tel.fax. 16 678-85-82
skr. Poczt. 127
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

Związek Kynologiczny

w Polsce Oddział

w Przemyślu

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MŁODY PREZENTER

Opłata za za uczestnictwo 30 zł. (zawiera VAT)

 

POLE OBOWIĄZKOWE *

Zgłaszam do udziału w konkursie "Młody Prezenter" (nazwisko i imię dziecka) / Junior Handling (full names child's)

Adres (Kod ulica miejscowość) / Adrss (zip cod street city)

Dolna granica wieku to ukończone w dniu wystawy 9 lat. Górna granica wieku to koniec roku kalendarzowego w którym prezenter ukończył 18 lat. Prezenter zmienia grupę wiekową z początkiem roku kalendarzowego, następującego po koku w którym ukończył 14 lat.
 9 - 13   14 - 18 

Pies może być zgłoszony tylko do konkursu Młody Prezenter, ale musi odpowiadać tym samym warunkiem, jak przy zgłoszeniu na Wystawę. Nazwiska wszystkich uczestników konkursu oraz dane zgłoszonych psów muszą być ujęte w katalogu.

  Odśwież Captcha  
 

 
Free Joomla Templates at JoomlaShack.com